Partners

nvr

NVR

Tevens is UVON Gelderland aangesloten bij De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties, opgericht in 1898.  Door het grote aantal lidorganisaties heeft de NVR, naar een ruwe schatting, een totaal bereik van ruim een miljoen vrouwen in Nederland.
De Nederlandse Vrouwen Raad stelt zich tot taak op relevante (beleids)terreinen anticiperend, initiërend, agendabepalend en voorwaardenscheppend te zijn. Neem ook eens een kijkje op de website van de NVR.

NVR Nieuwsbrief

Maandelijks verschijnt een nieuwe update van de NVR Nieuwsbrief,  lees hier de allerlaatste nieuwsbrief.