Voor de UVON netwerkbijeenkomst van 16 januari kwamen we bijeen in het sfeervolle restaurant Hartenstein in Oosterbeek. Thema van deze bijeenkomst was privacywetgeving en wat dit betekent voor ons als ondernemers.
Vanwege de kou buiten was het heerlijk om even op te warmen bij de open haard voor we aan tafel gingen voor het diner. Omdat onze voorzitter, Judith Lohn, verhinderd was werden we allen, en vooral ook onze gasten, Philipine Vinke en Kitty van Balveren welkom geheten door Leonie Ouwersloot.
Philipine en Kitty werd gevraagd om even iets over zichzelf en hun werkzaamheden te vertellen. Uit hun korte introductie bleek snel dat hun ervaring en expertise nog niet vertegenwoordigd zijn binnen onze afdeling en dus waren er meteen genoeg aanknopingspunten om verder met elkaar te spreken tijdens de heerlijke maaltijd die vervolgens aan ons werd geserveerd.
Na het eten was er tijd voor het inhoudelijke deel van de avond, waarbij Leonie vanuit haar praktijkervaring als advocaat ons vertelde wat de consequenties kunnen zijn als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor de meesten was er nog een en ander te leren en de vragen uit de groep leverden ook weer inzichten op voor ons allen. Zo konden we na de afsluiting tevreden terugkijken op een geslaagde bijeenkomst en terugglibberen over het bevroren grind naar onze auto’s.