Dinsdag 11 maart 2014 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Zutphen.

Een prachtige locatie waar wij weer culinair verwend werden. Tijdens het diner was Gerda Verhaar onze gastspreker. Na een uiteenzetting van haar achtergrond werden wij geïnformeerd over het CVVO in oprichting. Het doel van de coöperatie is dat de leden gezamenlijk kunnen inschrijven op aanbestedingen. Marijke de Vries voegde hier nog een waardevolle uiteenzetting aan toe. Dit jaar zijn wij nog aangesloten bij het MKB en de overweging is ons volgend jaar aan te sluiten bij het CVVO.

Onder het genot van een kopje koffie werd door Eline Breddels het afgelopen jaar geëvalueerd en de jaarstukken door Stephanie Braun weer uitstekend toegelicht en goedgekeurd.

Het is een bijzonder jaar want een (bijna) geheel nieuwe ploeg treedt aan. Onder dankzegging aan het bestuur voor hun fantastische inzet en het aanbieden van een mooi cadeau werd de voorzittershamer aan Judith Lohn overgedragen. Judith zal door Leonie Ouwersloot, Marly Verhoef en Hilde van Ulden respectievelijk secretaris, penningmeester en webmaster worden ondersteund. Gabriëlle Kaptein neemt als bestuurslid de taak op zich ook voor het komende jaar weer bijzondere bijeenkomsten te organiseren.

Marly Verhoef