Gisella Wessels

VanAandacht

Gisella Wessels


https://www.vanaandacht.nl

Onze missie
Als privé werk raakt, bieden wij hulp. Privé betekent voor ons ingrijpende gebeurtenissen, die horen bij het leven, zoals verlies van gezondheid of afscheid van een dierbare, waardoor de medewerker wordt geraakt. Gebeurtenissen die ertoe leiden dat zorgvuldig opgebouwd evenwicht tussen leven en werken tijdelijk of definitief wordt verstoord. En dan tot gevolg kunnen hebben dat het werk, de organisatie, wordt geraakt. Met individuele coachtrajecten, training en advies op maat helpen wij medewerker en organisatie grip te krijgen op de veranderde omstandigheden en opnieuw evenwicht te vinden. Zo dragen wij bij aan persoonlijk leiderschap, uitvalpreventie, duurzaam herstel en re-integratie. Als privé werk raakt, is aandacht van onze coach altijd helpend.
Onze visie
Psycho-sociale ondersteuning aan medewerkers draagt bij aan welzijn, vitaliteit en leiderschap in de organisatie, en daarin zijn wij de beste.