Helaas is het Coronavirus nog met ons. Toch hebben we als bestuur besloten inspirerende bijeenkomsten (waar mogelijk met diner) voor 2021 in te plannen.
Onderlinge binding en betrokkenheid tussen onze leden vinden we heel belangrijk en ook zijn introducees – waar mogelijk – van harte welkom.
We houden ons vanzelfsprekend aan de richtlijnen van het RIVM. Onze bijeenkomsten zijn Corona-proof!
Uiterlijk een week van te voren hoor je daarom van het bestuur of en hoe de bijeenkomst doorgaat.