Bijeenkomst UVON Gelderland 12-2-2018

Onze februaribijeenkomst van 2018 in de Peerdestal in Ellecom begon met een drankje bij de open haard in een voor ons gereserveerde ruimte. Een fijn moment om elkaar te begroeten, alvast kennis te maken met zowel onze spreker als de introducés en de drukte van de werkdag even naar de achtergrond te laten verdwijnen.

Nadat we onze menukeuze hadden doorgegeven en het drukke netwerken al begonnen was werden we nog door onze voorzitter Lilian officieel begroet en konden we aan tafel plaatsnemen. Dit was ook het moment waarop Lilian nog het woord nam om onze gasten voor te stellen en ons nieuwe lid Wieneke Groot te installeren. Anieta Scholten, een van onze gasten, gaf aan lid te willen worden en we heten haar en Wieneke van harte welkom bij UVON. De overige gasten, Marianne en Janet vertelden nog kort iets over hun bedrijf en vervolgens werd het diner geserveerd.

Het inhoudelijke programma van de avond werd verzorgd door Marloes Horstman van JPR advocaten. Zij kon ons alles vertellen over de nieuwe Europese wet (AVG) die ingaat op 25 mei van dit jaar en de Nederlandse WBG (wet bescherming persoonsgegevens) vervangt.

Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens is het belangrijk om te weten wat een datalek precies is en wanneer en hoe dit moeten worden aangepakt. Het belang van een protocol werd door Marloes benadrukt en ze legde ook uit wat de gedachte is achter deze nieuwe wet. Voornamelijk bewustwording.

Bij de afsluiting van de avond blikte Lilian al even vooruit naar de jaarvergadering van maart en verzocht eenieder mogelijke agendapunten deze week aan te leveren.