Disclaimer & Privacy Policy

UVON Gelderland is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die UVON Gelderland aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid

UVON Gelderland kan geen aansprakelijkheid aanvaard en voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk vo
or schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Links van en naar UVON Gelderland website UVON Gelderland is niet verantwoordelijk voor de in
houd van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet onherroepelijk dat UVON Gelderland de producten of
diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Informatie gebruiken

UVON Gelderland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechtenvoor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UVON Gelderland.

PRIVACY POLICY

UVON Gelderland respecteert de privacy van haar leden en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contactaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. UVON Gelderland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw contactaanvraag.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van UVON Gelderland, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.